Патенти

Следниве MEDIT производите се заштитени со патенти во САД и на други места.

Оваа веб-локација е обезбедена за да се задоволат одредбите за означување на виртуелни патенти на различни јурисдикции, вклучувајќи ги и одредбите за виртуелно означување патенти од Законот за измислување на Америка. Други производи кои не се наведени овде може да бидат заштитени со еден или повеќе патенти, а дополнителни патенти се чекаат во САД и на други места.

Патент I 23.06.28_4x.png

Последно ажурирано на 14 јуни 2023 година

Дојдете до врв