1) Важноста на политиката за обработка на лични информации

Ние во Medit се посветени на заштита на вашата приватност во согласност со законите поврзани со заштитата на личните информации, како што се Законот за заштита на личните информации, Промоцијата на мрежата за комуникациски информации, Законот за заштита на информации итн. Оваа Политика за приватност ги опишува начините на кои информациите за поединечни лица може да се собираат, користат, откриваат, пренесуваат и складираат Medit, и мерките што се преземаат за заштита на вашите лични податоци. 

 

Оваа Политика за приватност се однесува на информациите собрани на нашите веб-локации (www.medit.com, blog.www.medit.com, info.www.medit.com, е-пошта.www.medit.com, support.www.medit.com, партнер.www.medit.com), преку нашите услуги за претплата и кога се регистрирате за нашите софтверски услуги (Medit Link и colLab).

 

Оваа Политика за приватност може да биде променета, изменета или на друг начин ажурирана во секое време, без претходно известување. Најновата применлива верзија може да се пристапи во секое време https://www.www.medit.com/privacy-policy. Оваа политика е во сила од 1 јануари 2018 година.

 

Ова известување за приватност ќе ве извести за следново:
• Собирање на лични податоци
• Користење и споделување на лични податоци
• Безбедност на вашите лични податоци
• Меѓународен трансфер на информации
• Задржување и уништување на лични информации
• Како да пристапите и да ги контролирате вашите лични податоци
• Политика за колачиња
• Линкови до други веб-локации

2) Собирање на лични податоци:

Ние собираме име, лична карта, е-пошта и телефонски броеви со цел да управуваме со нашата база на податоци за контакти. Секогаш ќе бидете информирани за секое собирање на лични податоци за вас. Имаме пристап само до/прибираме информации што доброволно ни ги давате преку е-пошта или друг директен контакт од вас. Ние нема да ги продаваме или објавуваме овие информации на никого.

НеMedit Управување со членствотоПредмети што треба да се собератПериод на задржување
Medit Link Управување со членство Име, е-пошта, лозинка [изборно]Фотографија, информации за плаќање (банка, број на сметка, сопственик на сметка), број за регистрација на бизнис До повлекување на членството 
Medit Центар за помош (Поддршка на клиенти) Име, Е-пошта, Лозинка [Изборно] Фотографија, Телефонски број До повлекување на членството 
Medit Link Маркетинг Е-пошта (само за корисници кои дале претходна согласност) До повлекување на членството 
Medit Парнер портал Име, Е-пошта, Лозинка, Телефонски број, ИД, Адреса (адреса за испорака) [Изборно] ЦАРИНА НА БРОЈ До повлекување на членството 
3) Користење и споделување на лични податоци

Medit ги користи вашите лични податоци за:
• Да ви одговориме во врска со причината поради која не контактиравте
• Проверете ја статистиката, следете и следете ги извештаите за користење
• Развивање и подобрување на производите
• Управувајте со претплати за билтени
• Испратете маркетинг материјал (со претходна согласност)
• Развивање на други маркетинг иницијативи
• Чувајте ги вашите лични преференци
• Администрирајте ги вашите сметки
• Ви испраќа сервисни комуникации преку е-пошта (т.е. софтверски ажурирања)

Ќе ги користиме вашите лични податоци за испраќање маркетиншки материјали само ако сте дале експлицитна согласност.

4) Обезбедување и доверување на лични информации

Ние нема да ги споделуваме вашите информации со трета страна надвор од нашата организација без да добиеме согласност од корисникот, освен ако е потребно за исполнување на вашето барање (т.е. споделување на вашите информации со локален препродавач по барање за купување) или ако од нас се бара да направете го тоа поради важечки закон, судски налог или владина регулатива.

Medit понатаму им доверува дел од работата потребна за давање услуги на надворешни компании и ги надгледува работите неопходни за доверените компании безбедно да ракуваат со вашите лични податоци. Периодот на користење на информациите завршува со повлекување на членството или раскинување на договорот.

Доверените компании ги вклучуваат следните изведувачи:

 •  HubSpot (нарачана услуга: излезни е-пошта)
 •  Amazon (нарачана услуга: операција на веб-услуги)
 •  Zendesk (нарачана услуга: поддршка за корисници)
 •  Stripe (нарачана услуга: плаќање)

5) Безбедност на вашите лични информации

Medit презема административни, технички и физички активности за да помогне во заштитата на вашите лични информации од неовластен пристап, употреба или откривање. Воспоставивме и имплементиравме внатрешен план за управување за да обезбедиме заштита на податоците. Личните информации што ги давате се заштитени на компјутерски сервери во контролирана, безбедна средина, заштитена од неовластен пристап, употреба или откривање. Понатамошните преземени технички мерки вклучуваат управување со правата за пристап во однос на системите за обработка на лични информации, инсталирање системи за контрола на пристап, шифрирање на единствени информации за идентификација, инсталирање безбедносни програми итн. Контролиран е пристапот до просториите за складирање со лични информации, како што се компјутерски простории или простории за складирање податоци.

6) Меѓународен трансфер на информации

За да ги олесниме нашите глобални операции, вашите лични податоци може да се пренесат во трети земји. Оваа Политика за приватност ќе се применува дури и ако пренесуваме лични податоци во други земји. Презедовме соодветни заштитни мерки за да бараме вашите лични податоци да останат заштитени. 

 

7) Задржување и уништување на лични информации

Ги задржуваме личните информации што ни ги давате каде што имаме постојана легитимна деловна потреба да го сториме тоа (т.е. се додека е потребно за да ве контактираме за Услугата за претплата или нашите други услуги, или колку што е потребно за да се усогласиме со нашите законски обврски , решавајте спорови и спроведувајте ги нашите договори).

Личните податоци ќе се чуваат додека членството не се повлече. Меѓутоа, доколку постои посебен спор или ако со закон е определен различен рок, тој ќе се држи во рамките на целта. Доставените информации ќе бидат префрлени во посебно ДБ и ќе се користат само за целта за која се чуваат, освен ако не е предвидено со закон и ќе бидат уништени во определениот рок. Доколку личните податоци што треба да се уништат се во форма на електронско досие, Medit трајно ќе го избрише на начин што не може да се врати. Во случај на не-електронски записи, печатени материјали, пишување или други снимени медиуми, документите соодветно ќе се уништат.


8) Како да пристапите и да ги контролирате вашите лични податоци

Ги имате следните права за заштита на податоците:

 • Може да побарате пристап, корекција, ажурирања, наредба за запирање на обработката или бришење на вашите лични податоци. Сепак, Medit може да одбие да пристапи кон барањето ако има посебни одредби во законот, ако има потреба да се почитуваат законските обврски или ако постои ризик да се наштети на други луѓе или неоправдано да се повреди имот или интерес на други. Барањето исто така може да биде суспендирано ако тоа води до неможност да се исполни договорот, како што е необезбедување на услуги за кои сте се согласиле и ако јасно не сте ја навеле намерата да го раскинете договорот.
 • Можете да се спротивставите на обработката на вашите лични информации, да побарате од нас да ја ограничиме обработката на вашите лични информации или да побарате преносливост на вашите лични информации.
 • Ако сме ги собрале и обработиле вашите лични податоци со ваша согласност, тогаш можете да ја повлечете вашата согласност во секое време. Повлекувањето на вашата согласност нема да влијае на законитоста на која било обработка што ја спроведовме пред вашето повлекување, ниту, пак, ќе влијае на обработката на вашите лични информации спроведена врз основа на законски основи за обработка, освен согласноста.
 • За да остварите некое од овие права, ве молиме контактирајте MEDIT корпус во mktg@meditcom.kinsta.cloud или по пошта до Medit корп, 8 (13-ти кат), Јангпјеонг-ро 25-гил, Јеонгдеунгпо-гу, Сеул, Кореја. Ќе одговориме на вашето барање за промена, корекција или бришење на вашите информации во разумен временски рок и ќе ве известиме за дејствијата што ги презедовме.
 • Исто така, имате право да поднесете жалба до надзорен орган доколку сметате дека било која обработка на вашите лични податоци е прекршена. Со цел да ги заштитиме вашите лични податоци и да се справиме со поплаките, назначивме лице задолжено за управување со личните информации. Може да го известите нашиот менаџер за лични информации ЈОНГВАН ЧОИ на приватност@meditcom.kinsta.cloud за какви било поплаки поврзани со лични информации кои произлегуваат од вашата употреба на Medit's услуги и ние ќе одговориме брзо и соодветно на вашата поплака.
 • За да се откажете од нашите маркетинг комуникации, кликнете на врската „отпишете“ што се наоѓа на дното на нашата е-пошта.

9) Политика за колачиња
 • Последна промена: 2017.07.13
 • Medit Компанијата („нас“, „ние“ или „наше“) користи колачиња на www.medit.com, blog.www.medit.com, info.www.medit.com, е-пошта.www.medit.com, support.www.medit. Ком.
 • Нашата политика за колачиња објаснува што се колачиња, како ги користиме колачињата, како трети страни со кои можеме да бидеме партнери може да користат колачиња на услугата, вашите избори во врска со колачињата и дополнителни информации за колачињата.

​​

Што се колачиња?
 • Колачињата се мали делови од текст испратени од вашиот веб-прелистувач од веб-локацијата што ја посетувате.
 • Датотеката со колачиња е зачувана во вашиот веб-прелистувач и ѝ овозможува на Услугата или на трета страна да ве препознае и да ја олесни вашата следна посета, а Услугата покорисна за вас. Го идентификува вашиот компјутер, но не ве идентификува лично.
 • Колачињата може да бидат „постојани“ или „сесиски“ колачиња.

Управување со колачиња

За да управуваме со колачињата и сличните технологии што се користат (пиксели за следење, веб-светилници, итн.) и поврзаните согласности, ја користиме алатката за согласност „Вистински банер за колачиња“. Детали за тоа како функционира „Реално банер за колачиња“ може да се најдат на https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Правна основа за обработка на лични податоци во овој контекст се чл. 6 (1) осветлено. в GDPR и чл. 6 (1) осветлено. f GDPR. Нашиот легитимен интерес е управувањето со колачињата и сличните технологии што се користат и поврзаните согласности.

Обезбедувањето на лични податоци не е ниту договорно потребно ниту неопходно за склучување на договор. Не сте обврзани да ги давате личните податоци. Доколку не ги дадете личните податоци, нема да можеме да управуваме со вашите согласности.

 

Како да уредувате колачиња на компанијата
 • Кога ја користите и пристапувате до Услугата, може да поставиме голем број датотеки со колачиња во вашиот веб прелистувач.
 • Ние користиме колачиња за следните цели: да обезбедиме аналитика и да ги зачуваме вашите преференции, вклучително и рекламирање во однесувањето.
 • Ние користиме и сесиски и постојани колачиња на Услугата и користиме различни типови на колачиња за да ја извршиме Услугата.
 • Основни колачиња: можеме да користиме основни колачиња за да ги автентицираме корисниците и да спречиме лажна употреба на кориснички сметки.

Колачиња од трети лица

Покрај нашите сопствени колачиња, ние може да користиме и разни колачиња од трети страни за да пријавиме статистика за користење на Услугата, да доставуваме реклами на и преку Услугата итн.


Кои се вашите избори во врска со колачињата?
 • Имате право да одлучите дали да прифатите или одбиете колачиња. Ако сакате да избришете колачиња или да му наложите на вашиот веб-прелистувач да ги брише или одбие колачињата, посетете ги страниците за помош на вашиот веб-прелистувач. Имате опција да бидете прашани секогаш кога ќе се зачува колаче, да ги дозволите сите колачиња по стандардна поставка или воопшто да одбиете да ги складирате.
 • Меѓутоа, имајте предвид дека ако избришете колачиња или одбиете да ги прифатите, можеби нема да можете да ги користите сите функции што ги нудиме или да ги складирате вашите преференци, а некои од нашите страници може да не се прикажуваат правилно.
Можете да дознаете повеќе за колачињата од следните веб-локации на трети страни:

Сè за колачињата: http://www.allaboutcookies.org/
Иницијатива за мрежно рекламирање: http://www.networkadvertising.org/

 

10) Инсталација и ракување со опрема за обработка на податоци

Medit ќе инсталира и работи опрема за обработка на информации за слики за безбедност на објектите, спречување пожари, спречување на криминал итн. и има воспоставено посебни упатства за работа за заштита на видео информациите. Корисниците може да побараат пристап до информации за личните слики и, доколку е потребно во корист на итната ситуација, корисникот може да пристапи до информациите. Меѓутоа, ако податоците за личната слика се уништат по истекот на периодот на складирање или ако постои валидна причина да се одбие барањето, Medit може да го одбие барањето, вклучувајќи го и пристапот до личните видео информации.

 

11) Главен директор за приватност и одговорен персонал

Medit ги назначи следните лица како главен директор за приватност и менаџер за лични информации. Тие се одговорни да одговорат на Medit кориснички прашања во врска со личните информации и решавање на сите поврзани поплаки.

Главен директор за приватност
Име: Инхаенг Чо
Припадност: Тим за информативна стратегија
Е-пошта: приватност@meditcom.kinsta.cloud

Доколку треба да пријавите или да се консултирате за други прекршувања на приватноста, ве молиме контактирајте со следните организации:

 

12) Обврска за известување пред измена

Корисниците ќе бидат известени за секое додавање, бришење и/или измена во оваа Политика за приватност преку известување најмалку седум (7) дена пред закажаната измена. Меѓутоа, известувањата за измените кои влијаат на значајните права на корисниците, вклучително и промените на собраните лични информации или на целта за користење на таквите информации, ќе бидат поднесени најмалку триесет (30) дена пред закажаната измена. Во такви случаи, согласност од корисниците може да се добие уште еднаш по потреба.

Дојдете до врв